GROEPSPRAKTIJK VROEDVROUWEN


Een Onmiskenbare schakel voor aanstaande en jonge ouders

Special Needs (voorheen Haberman)

24,95 € per stuk

+

Flesje met aangepaste speen voor baby’s met zwakke zuigkracht (vb. premature baby’s, verzwakte baby’s bij ziekte) en voor baby’s met schisis).