GROEPSPRAKTIJK VROEDVROUWEN


Een Onmiskenbare schakel voor aanstaande en jonge ouders

Borstvoeding hulpset

35,50 € per stuk

+

Met deze set kan het geven van borstvoeding nagebootst worden. Het stelt moeders in staat om bijvoeding te geven (bij onvoldoende of geen melkproductie), terwijl de baby op een natuurlijke wijze aan de borst drinkt. Door drinken aan de borst stimuleert het kind de tepels, waardoor de melkproductie bevorderd wordt