GROEPSPRAKTIJK VROEDVROUWEN


Een Onmiskenbare schakel voor aanstaande en jonge ouders

Postnataal

Is bevallen en snel naar huis een veilige formule?

In samenspraak met je verloskundige en kinderarts kan je ervoor kiezen om kort na de bevalling naar
huis te gaan.
Gelukkig gaat meestal alles goed met moeder en baby tijdens de eerste weken na de bevalling, maar
de artsen in de kraamkliniek verwachten dat ook thuis alles nauwkeurig medisch opgevolgd wordt.
Kraamzorg is slechts veilig als thuis dezelfde medische opvolging gegarandeerd is als in de
kraamkliniek. Daarom is het noodzakelijk dat je vroedvrouw of huisarts de eerste dagen na de
bevalling de medische opvolging op zich neemt en indien nodig stappen onderneemt.
Je baby zal tussen de zevende en de tiende dag nog eens grondig medisch onderzocht worden. Dit
kan ofwel thuis door je huisarts ofwel op de raadpleging in het ziekenhuis.

 

Postnataal huisbezoek

De vroedvrouwen en lactatiekundigen van De Bakermat komen op huisbezoek voor de medische
nazorg. Uiteraard ook als je snel na de bevalling naar huis gaat. Zij komen de eerste dagen na de
bevalling dagelijks langs voor de opvolging van de moeder en de baby, ook tijdens het weekend.

De vroedvrouwen van De Bakermat staan ook voor je klaar na een normaal of een langer
ziekenhuisverblijf, na een zware bevalling, wanneer je nog onzeker bent bij de borstvoeding of
wanneer je je ziek of depressief voelt.

 

 

Postnataal advies

Je kan ook postnataal advies krijgen in De Bakermat zelf. Je kan een afspraak maken met een
vroedvrouw/lactatiekundige. De vroedvrouwen geven advies, bieden hulp bij de borstvoeding en
geven antwoord op je vragen. Een telefoontje volstaat om een afspraak te krijgen.

 

Waar?

Leuven
Diestsesteenweg 49, 3010 Leuven. Info en afspraken: 016/20 77 40