GROEPSPRAKTIJK VROEDVROUWEN


Een Onmiskenbare schakel voor aanstaande en jonge ouders

Zorgregio

De zorgregio van de vroedvrouwenpraktijk van De Bakermat strekt zich uit over de meeste gemeenten van Vlaams-Brabant. Onderstaande kaart geeft je een overzicht.

Regio De Bakermat