GROEPSPRAKTIJK VROEDVROUWEN


Een Onmiskenbare schakel voor aanstaande en jonge ouders

Prinses Mathilde op bezoek bij De Bakermat

Op 8 november 2011 bracht Prinses Mathilde een bezoek aan vzw De Bakermat in Leuven naar aanleiding van de oproep tot deelname aan de Prinses Mathildeprijs 2012. Meer specifiek gaat het om projecten waarbij initiatieven aangemoedigd worden voor kansarme gezinnen waarin een geboorte plaatsvindt. Bijzondere aandacht gaat naar de continuïteit in de steun en de begeleiding van die gezinnen en dit vanaf de prenatale periode tot de schoolleeftijd.

De prinses nam deel aan een rondetafelgesprek met bestuurders en medewerkers van De Bakermat en enkele partnerorganisaties uit het zorgnetwerk. Vervolgens woonde ze een consultatie bij, een workshop babymassage en een workshop borstvoeding.

vzw De Bakermat werkt rond drie pijlers: Het Expertisecentrum Kraamzorg, de groepspraktijk van vroedvrouwen en het Kenniscentrum Borstvoeding. Ze richt zich enerzijds tot kansarme moeders en toekomstige moeders en anderzijds tot professionele hulpverleners

 

Berichtgeving op ROB Tv

 

Meer info over de Prinses Mathildeprijs 2012