GROEPSPRAKTIJK VROEDVROUWEN


Een Onmiskenbare schakel voor aanstaande en jonge ouders

Handleiding voor Huisartsen m.b.t. follow-up van moeder en kind in de eerste levensweek na de bevalling met kort ziekenhuisverblijf.

De laatste decennia is de verblijfsduur na een normale bevalling steeds meer ingekort. Heel wat ouders kiezen nu ook voor een verkort ziekenhuisverblijf na de bevalling. Dit heeft tot gevolg dat de zorg en medische begeleiding in het kraambed steeds meer naar de eerste lijn verschuift.

De huisarts kan in de kraamperiode een belangrijke rol spelen.
Tijdens de eerste levensweek is een dagelijks bezoek aan moeder en kind noodzakelijk. Dit bezoek kan gebeuren door de vroedvrouw, door de huisarts of door beiden.
De afspraken tussen huisarts en vroedvrouw rond deze medische zorgverlening worden best al voor de bevalling, en ten laatste op de dag van thuiskomst na de bevalling, in samenspraak met het kraamgezin, gemaakt. Het zal van de betrokkenheid van de huisarts bij het jonge gezin afhangen in welke mate hij/zij hieraan wenst te participeren.
De huisarts sluit de kraamperiode af met een “zevendedagsonderzoek” rond het einde van de eerste levensweek. Indien de huisarts dit niet kan doen, zal dit onderzoek door een pediater gebeuren.

Wij werken in dit document voor de huisarts een handleiding uit die zijn/haar taken omschrijft en verwijscriteria verheldert zodat de huisarts kan bijdragen tot een professionele kraamzorg thuis, na een bevalling met kort ziekenhuisverblijf. We verwijzen voor de taken die de paramedicus en/of de huisarts dient te verrichten of te superviseren naar de handleiding bij het klinisch pad voor bevalling met kort ziekenhuisverblijf.

Attachments:
Download this file (Handleiding Huisartsen.pdf)Handleiding Huisartsen.pdf[Handleiding huisartsen]242 kB