GROEPSPRAKTIJK VROEDVROUWEN


Een Onmiskenbare schakel voor aanstaande en jonge ouders

Kennis van Gezondheidswerkers rond Borstvoeding

Wat ze vandaag (al?) weten en morgen (nog?) moeten leren, om overmorgen voedende moeders succesvol te begeleiden.
De Bakermat, Expertisecentrum Kraamzorg in Vlaams-Brabant voerde een onderzoek naar de kennis van gezondheidswerkers rond borstvoeding. Deze meting kadert in een ruimer borstvoedingsproject in partnerschap met Kind en Gezin, en heeft het identificeren van aandachtspunten voor het opstellen van opleidings- en bijscholingspakketten voor gezondheidswerkers, tot doel. Op deze manier wil dit project een optimale ondersteuning voorbereiden bij de begeleidende rol die de diverse gezondheidswerkers voor voedende moeders vervullen. 
Aan de hand van vier thematische clusters (basisregels bij borstvoeding anatomische en fysiologische kenmerken van borstvoeding problemen bij borstvoeding begeleiding van borstvoeding op lange termijn) komen de verschillende onderwerpen aan bod waarover de gezondheidswerkers werden bevraagd. De resultaten tonen aan voor welke onderwerpen er hiaten in de kennis van de gezondheidswerkers werden vastgesteld. Bijkomende opleiding of bijscholing waarin de klemtoon wordt gelegd op deze pijnpunten, strekt dan ook tot aanbeveling.


Attachments:
Download this file (Rapport Kennis bv gezondheidswerkers.pdf)Rapport Kennis bv gezondheidswerkers.pdf[Rapport kennisgeving rond borstvoeding]1066 kB