GROEPSPRAKTIJK VROEDVROUWEN


Een Onmiskenbare schakel voor aanstaande en jonge ouders

Borstvoeding

foto p 119foto p 163foto p 179

Borstvoedingsbegeleiding

  • Wil je een optimale start van je borstvoeding?
  • Verloopt jouw borstvoeding niet zoals gepland?
  • Krijg je tegenstrijdige info van je omgeving?
  • Treden er verwikkelingen op tijdens je borstvoedingsperiode?
  • Heb je vragen over het combineren van borstvoeding en werken?

Borstvoeding, daar zijn wij in gespecialiseerd!

Onze ervaren vroedvrouwen en lactatiekundigen staan je met raad en daad bij tijdens een huisbezoek of een consultatie in De Bakermat. Al onze vroedvrouwen scholen zich continu bij in de meest recente aanbevelingen en wetenschappelijke kennis. Zij worden hierin ondersteund door enkele lactatiekundigen IBCLC (International Board of Cerified Lactation Consultants).

 

'Borstvoedingsvriendelijke Organisatie'

In 2011 heeft de vroedvrouwenpraktijk van De Bakermat het certificaat 'Borstvoedingsvriendelijke
Organisatie' behaald. Dit kwaliteitslabel wordt uitgereikt aan organisaties die beantwoorden aan
belangrijke standaarden in de zorg voor borstvoeding.

borstvoedingsvriendelijke organisatie